Szivárvány Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium

1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12.
Telefon: 06 1 347-0950
iskolaszivarvanygszkihu

Tisztelt Támogatóink !

Kérjük Önöket, hogy 2009. évi személyi jövedelemadó bevallásuk elkészítésekor ismét támogassák ily módon alapítványunkat, és továbbítsák ezt a lehetőséget rokonaik, ismerőseik felé is.

Az SZJA 1 %-áról szóló rendelkezés külön kiadást nem jelent, az állami adóbevételeket csökkenti, és közvetlenül jut el a kedvezményezett szervezetekhez!

Ha alapítványunk javára kívánják felajánlani az 1 %-ot, többféleképpen is megtehetik.

1. A hagyományos Rendelkező nyilatkozat (vagy ugyanilyen nyomtatvány) felhasználásával. Az iskolában is kérhető ilyen nyomtatvány, vagy letölthető a következő helyről:

http://www.szivarvanyszakkepzo.hu/letoltes/rendelkezonyilatkozat.rtf

http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat

A nyilatkozaton a kedvezményezett nevét nem kötelező feltüntetni.

Ebben az esetben a Rendelkező nyilatkozatot (az előző évekhez hasonlóan) szabványméretű, lezárt borítékba kell tenni, amin kívül fel kell tüntetni a rendelkező magánszemély adóazonosító jelét. (A név és lakcím már nem kötelező, de feltüntethető.)

Önadózók az adóbevallással együtt, azzal egy borítékban küldhetik meg az adóhivatalnak, de ezt ettől az évtől külön is megtehetik, személyesen vagy postai úton. A végső határidő: május 20-a.

Akinek az adóját a munkáltatója állapítja meg, annak ezt a borítékot a munkáltatója felé kell leadni, és a borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg alá kell írni. (Nagyon fontos, mert e nélkül érvénytelen!) Ebben az esetben a leadási határidő május 10-e.

2. Az egységcsomagban található megfelelő nyomtatvány kitöltésével (0753-D 07530-D) és az adóbevallás többi nyomtatványával együtt megküldve az adóhatóságnak. (Perforációnál nem szabad szétvágni a két nyomtatványt!)

3. Az APEH bevalláskitöltő programjának használata esetén szintén a fenti nyomtatványok használatával. Ebben az esetben sem szabad a nyomtatványt a perforációnál szétvágni.

4: Elektronikus úton történő adóbevallás esetén vagy a bevallás részeként, vagy későbbi benyújtás esetén (május 20-ig) a „07egysza" űrlapon.

Kérjük, minden esetben figyelmesen olvassák el a kitöltési útmutatót, mert a hibásan kitöltött rendelkező nyilatkozatok érvénytelenek, és a felajánlás nem jut el a kedvezményezettekhez!

A Nagy-Szivárvány Alapítvány adószáma: 18067594-2-42

Az iskola honlapján az „Alapítványunkról" címszó alatt elolvashatják részletesebb tájékoztatónkat is. http://www.szivarvanyszakkepzo.hu/

Ha további kérdések merülnek fel szívesen állunk rendelkezésükre!

Kérdéseiket feltehetik az iskola szivarvanygszki hu és az idvpeter t-online hu e-mail címeken vagy a 347-0950 telefonon.

Támogatásukat előre is megköszönve:

Nagy-Szivárvány Alapítvány Kuratóriuma