Szivárvány Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium

1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12.
Telefon: 06 1 347-0950
iskolaszivarvanygszkihu

Eszközkölcsönzés

 

 

 

 

 

A kölcsönzők köre

A projekt időtartama alatt:

- a kölcsönző intézmény arra kijelölt dolgozói

- azok az intézmények, melyekkel együttműködési megállapodás van érvényben

- az intézmények által ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek családjai/szülei

 

A projekt megvalósítását követően:

- valamennyi a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését-oktatását felvállaló intézmény, amely együttműködési megállapodást köt az intézménnyel

- sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok/szülők

 

 

Jelenleg kölcsönözhető eszközök

Eszközlista

Mennyiség/db

Dokumentumkamera

2

USB adapter asztali kamerákhoz

2

Bluetooth Loopset

2

GOH Beszédhallást vizsgáló készülék

1

Hang Kontroll

3

Sindelar testcsomag

2

Rorschach-teszcsomag

1

Szondi tesztcsomag

1

Ego társasjáték

1

Trax csomag

2

Tantrix játékkészlet

3

Tantrix nagy játékkészlet

3

Activity

3

Beugró társasjáték

2

WISC-IV inteligenciateszt

1

WAIS tesztcsomag

1

FAST tesztcsomag

1

Tömeg és térfogatmérés

3

Időrendiség felismerése, konfliktuskezelés otthon

2

Képes történetek élethelyzetek

2

Időrendiség felismerése, problémamegoldás

2

Smart Board 640

1

háromkerekű bicikli (felnőtt)

1

Varázsbetű programcsalád

1

Játékos Képességfejlesztő Feladatlap Varázsló

1

A kölcsönözhető eszközök száma

Együttműködő intézményenként legfeljebb 15 db, családonként/szülőnként pedig legfeljebb 2 fejlesztő eszköz vagy játék kölcsönözhető. Új eszköz kölcsönzésére akkor van lehetőség, ha a használatba vettek közül valamelyik leadásra kerül.

A kölcsönzés időtartama, hosszabbítás

Az osztálytermi folyamatokban, az intézményekben használt eszközöket/fejlesztő játékokat 4 hétre lehet kölcsönözni és a kölcsönzési idő ezt követően még 3 alkalommal meghosszabbítható.

A családok/szülők esetében a kölcsönzési idő 2 hét, melynek letelte után még 2 alkalommal élhetnek hosszabbítással.

Kivételt képeznek azok az eszközök, melyek akár az intézményekben, akár a családoknál mindennapos és rendszeres használatnak vannak kitéve és elengedhetetlenül szükségesek a gyermek/tanuló sérüléséből eredő hátrány kompenzálásához (Ennek megállapításáról igény esetén a kölcsönző intézmény dönt.) Ezeket az eszközöket az intézmények egy adott tanévre, családok/szülők 6 hónapra kölcsönözhetik. A kölcsönzési idő letelte után a szükségleteknek megfelelően hosszabbításra van lehetőség.

A kölcsönzés időpontja csak a határidő lejárta előtt hosszabbítható. Nem lehetséges hosszabbítás, ha a kölcsönzési idő már lejárt.

 

A kölcsönzés folyamata

- Első kölcsönzés alkalmával az intézmény és annak kapcsolattartója vagy családok esetén a szülő nyilvántartásba kerül, az arra rendszeresített „Eszközkölcsönzési nyilvántartás” (1. sz. melléklet) naplóba.

- Intézmények esetében a kapcsolattartó, családok esetében pedig a szülő részére egy át nem ruházható „Kölcsönző kártya” (2. sz. melléklet) kerül kiállításra, amely egy naptári évig érvényes. Ennek átvételét a kölcsönző az „Eszközkölcsönzési nyilvántartás” nyomtatványon aláírásával igazolja.

- Tájékoztatást kap a kölcsönző szóban és írásban (3. sz. melléklet) a kölcsönzés folyamatáról, szabályairól.

-A kölcsönzés folyamán szakmai segítséget kap az eszköz/játék kiválasztásához, annak rendeltetésszerű használatához.

- A kölcsönzésre kiválasztott eszközök/fejlesztő játékok bejegyzésre kerülnek az „Eszközkölcsönzési napló”-ba (4. sz. melléklet), amelyben kölcsönző aláírásával igazolja az eszközök/fejlesztő játékok átvételét. Részére a kiadott eszközökről „Nyilvántartó lap” (5. sz. melléklet) kerül kiadásra.

-  A továbbiakban a Kölcsönző kártya felmutatásával és a személyazonosság igazolásával lehet a kölcsönzésben részt venni.

 

Kölcsönzési idő

Kölcsönözni eszközöket/fejlesztő játékokat a tanév tartama alatt tanítási napokon de. 9 órától 12 óráig, du. 13 órától 15 óráig lehet.

Nem lehetséges kölcsönzés:

- ha a Kölcsönző kártya érvényessége lejárt,

- ha már korábban kikölcsönzésre került a megengedett számú eszköz,

- ha bármely korábbi kölcsönzés határideje lejárt.

 

Előjegyzés

A kölcsönzésben lévő eszközökre az igénybejelentés sorrendjében előjegyzést veszünk fel. Az eszköz beérkezéséről az igénylőt telefonon értesítjük, és azt 8 napig tartjuk fenn számára.

 

Visszavétel

A kikölcsönzött eszközök/játékok kizárólag kölcsönzési időben adhatók le.

 

Bekérés

Indokolt esetben a kölcsönző intézmény a kölcsönzési határidő lejárta előtt visszakérheti a kikölcsönzött eszközöket/fejlesztő játékokat.

 

Felszólítás

A kikölcsönzött eszközöket/fejlesztő játékokat a kölcsönzőknek minden külön értesítés nélkül vissza kell juttatnia a megadott határidőre a Nagy –Szivárvány GSZKI és EGYMI - be. Ennek elmulasztása esetén az intézményünk elektronikus levélben és telefonon emlékezteti a kölcsönzőt a lejárt határidőre.

 

Sérült, elveszett eszközök/fejlesztő játékok

A sérülést, elveszést a lehető legrövidebb időn belül a kell bejelenteni.

Az elveszett vagy sérült eszköz/fejlesztő játék esetében az Intézmény:

- elfogad egy, az eredetivel azonos eszközt/fejlesztő játékot,

- kérheti az elveszett, sérült eszköz/fejlesztő játék értékének megtérítését.

A kölcsönzési jog megvonása

A kölcsönző intézmény legkevesebb egy hónapra, súlyosabb esetben akár véglegesen is megvonhatja a kölcsönzési jogot a kölcsönzési rendet megsértő intézménytől/szülőtől.

 

A kölcsönzés menete

 

Első kölcsönzés alkalmával az intézmény és annak kapcsolattartója vagy családok esetén a szülő nyilvántartásba kerül.

Intézmények esetében a kapcsolattartó, családok esetében pedig a szülő részére egy át nem ruházható „Kölcsönző kártya” kerül kiállításra, amely egy naptári évig érvényes. Ennek átvételét a kölcsönző az „Eszközkölcsönzési nyilvántartás” nyomtatványon aláírásával igazolja.

Tájékoztatást kap a kölcsönző szóban és írásban a kölcsönzés folyamatáról, szabályairól.

A kölcsönzés folyamán szakmai segítséget kap az eszköz/játék kiválasztásához, annak rendeltetésszerű használatához.

A kölcsönzésre kiválasztott eszközök / fejlesztő játékok bejegyzésre kerülnek az „Eszközkölcsönzési napló”-ba. A kölcsönző aláírásával igazolja az eszközök/fejlesztő játékok átvételét.

A továbbiakban a Kölcsönző kártya felmutatásával és a személyazonosság igazolásával lehet a kölcsönzésben részt venni.

 

Kölcsönzési idő

Kölcsönözni és a kölcsönzött eszközöket / fejlesztő játékokat leadni a tanév tartama alatt tanítási napokon

de. 9 órától 12 óráig

du. 13 órától 15 óráig

lehet.

 

Nem lehetséges kölcsönzés:

- ha a Kölcsönző kártya érvényessége lejárt

- ha már korábban kikölcsönzésre került a megengedett számú eszköz

- ha bármely korábbi kölcsönzés határideje lejárt.

 

 

Érdeklődni lehet:

iskola kukac szivarvanygszki.hu