Szivárvány Baptista Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola

1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12.
Telefon: 06 1 347-0950
iskolaszivarvanygszkihu

Rólunk

Az intézmény bemutatása

 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉS

 

Az intézmény típusa: gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola és általános iskola

Szakmacsoportok:

 • könnyűipar,
 • kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
 • vendéglátás-idegenforgalom,
 • élelmiszeripar,
 • informatika,
 • ügyvitel,
 • pedagógia,
 • közgazdaság,
 • szociális szolgáltatások,
 • egyéb szolgáltatás.

Képzéseink

 

Az intézmény sajátosságai

 • Az intézményben folyó oktatási-nevelési tevékenység – az alaptevékenységben megfogalmazottakra tekintettel – egyéni bánásmód alkalmazásával, differenciált módon történik.
 • Az idegen nyelv oktatás angol (gimnáziumban második nyelvként német) nyelven történik, előzetes tudásszint-felmérés alapján.
 • Napi testedzés biztosított az iskola székhelyén.
 • Tanulóink szükség szerint igénybe vehetik a fejlesztő- és gyógypedagógusok vagy iskolapszichológus, iskolaorvos segítségét is.
 • Az iskola tanulói számára kollégiumi férőhely biztosítása is megoldható.
 • Szakképző évfolyam tanulói számára tanulószerződés alapján ösztöndíj, étkezési támogatás, munkaruha, üzem-egészségügyi ellátás is biztosított.
 • Szakiskolaként (korábban: speciális szakiskola) lehetőséget biztosítunk a többi tanulóval együtthaladásra nem képes tanulók részére, hogy piacképes szakmához jussanak.
 • Általános iskolában emelt óraszámú angol nyelv oktatás, illetve sni osztály a normál tantervű oktatás mellett

 

Az intézmény alaptevékenysége

 • Általános iskolai nevelés-oktatás (normál tantervű, emelt óraszámú angol nyelvi illetve sni osztályok)
 • 9.-11. évfolyamon 3 éves szakközépiskolai szakképzés, közismereti oktatással párhuzamosan.

 • A 10. évfolyamot végzettek és érettségivel rendelkezők részére 2 éves szakközépiskolai (korábban: szakiskola) szakképzés, a kereskedelmi, könnyűipari, vendéglátóipari, élelmiszeripari szakmai vizsgára felkészítés az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképzések körében.

 • 9.-12. évfolyamon szakgimnáziumi (korábban: szakközépiskola) közismereti, illetve ágazati oktatás könnyűipar, kereskedelem, vendéglátóipar, informatika, ügyvitel, oktatás, közgazdaság szakmacsoportban.
  Azoknak a tanulóknak, akiknek az általános iskolai eredménye megközelíti a jó eredményt, lehetőséget adunk a középfokú képzésbe történő bekapcsolódásba, a középszintű érettségi megszerzésére.
  A 12. év végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekbe, ill. 1 vagy 2 éves szakképzésre jelentkezhetnek (1 éves képzés: ágazati érettségivel rendelkezők részére).

 • 9-12. évfolyamon gimnáziumi oktatás, a 12. évfolyam végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézménybe jelentkezhetnek.
 • Szakiskolai (korábban: speciális szakiskola) szakképzés keretében  1+2 éves, illetve 1+4 éves szakképzés kereskedelem, könnyűipar, ügyvitel, vendéglátás, egyéb szolgáltatások szakmacsoportokban a szakvéleményük alapján a többi tanulóval együtthaladásra nem képes enyhe értelmi fogyatékos tanulók részére.

 

Kiegészítő tevékenység

 • Sporttevékenység és támogatása

 

Az intézménybe bekerülni három módon lehetséges

 1. központi felvételi eljárás keretében
 2. jogfolytonos átjelentkezéssel
  (Megkezdett tanulmányok esetén ugyanarra az osztályfokra történő átjelentkezéssel)
 3. iskola által kiadott jelentkezési lappal.
  Jelentkezési lap letöltése

Továbbtanulással kapcsolatos további információk, aktuális felvételi tájékoztatónk

 

Az iskola székhelye

1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12.

Megközelítés

 

Az iskola telephelye

 1. Csepeli Erőmű Szak- és Átképző Kft. 1211 Budapest, Transzformátorgyár utca 7.

Az iskola fenntartója

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (1111 Budapest, Budafoki út 34/b)

 

Az iskola felügyeleti szerve

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Az iskola igazgatója

Kisely Zsuzsanna

 

Beiskolázási körzet

Országos, elsősorban Budapest és vonzásköre

 

Támogatás

Támogatásokat várunk:
Unicredit Bank: 10918001-00000100-76570006


Nagy-Szivárvány Alapítvány:
MagNet Bank Zrt. 16200182-00107956


Az iskola működését segítő eszköztámogatásokat is szívesen fogadunk.
Kapcsolattartó: Forgó Mónika igazgatóhelyettes.

 

Kapcsolat

További felvilágosításért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Elérhetőségeink