Szivárvány Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium

1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12.
Telefon: 06 1 347-0950
iskolaszivarvanygszkihu

Alapítvány

 

Az iskola támogató alapítványának ismertetője

A Nagy-Szivárvány Alapítvány 1994–ben jött létre, és a Fővárosi Bíróság határozatai alapján 1998-tól közhasznú, 2009-től kiemelkedően közhasznú szervezetként működött. 2011-től évenként minősített Közhasznú szervezetként működik a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil Tv.) alapján.


Alapitó okirat

Bejegyző végzés

 

Amennyiben támogatni szeretne bennünket, kattintson ide!

 

Az Alapítvány célja

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, iskolarendszerű és oktatásrendszeren kívüli nevelési, oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztő tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek támogatása közhasznú tevékenységként, amely közhasznú szolgáltatásokból bárki részesedhet.

Céljai közt kiemelten szerepel a tanulási és beilleszkedési zavarokkal küzdő, a Köznevelési Törvény alapján a „sajátos nevelés igényű” kategóriájába tartozó valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését és oktatását ellátó

Dr. Somogyi Imre Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium tevékenységének támogatása.


Megváltozott világunk az iskolák számára is új helyzetet, és kihívásokat, jelentősen átalakult feltételrendszert teremtett.

Jelenleg a tanköteles tanulók mintegy 15-20%-a rendelkezik valamilyen beilleszkedési zavarral.

Ezek a gyerekek hagyományos iskolai rendszerben nem oktathatók. Számuk az elkövetkezendő időben az egészségtelen életmódváltás, a növekvő stressz, drogveszély, stb. következtében nőni fog. Egyre több, a korábban említett típusú iskolára lenne szükség, hogy a gyermekek oktatása, nevelése és képzéshez, szakmához juttatása megoldott legyen. Ezek a viselkedési, tanulási és beilleszkedési zavarok nem nőhetők ki. Ami ma iskolai probléma, az a későbbiek során társadalmi problémává növi ki magát, hiszen az ilyen kiskorú hasonló felnőtté válik. Egyre több az ilyen gyermek, és emiatt egyre nagyobb társadalmi igény jelentkezik az ilyen típusú oktatási intézmények létesítésére.

Kiemelt feladatunknak érezzük a szociálisan hátrányos, sőt halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok nevelését-oktatását és szakképzésüket, az esélyegyenlőség jegyében. Távlati céljaink között szerepel –megfelelő központi támogatás biztosítása esetén– tanulóink kollégiumi elhelyezésének megvalósítása is. Mindez kettős célt szolgálna: egyrészt az iskola országos beiskolázásúvá válhatna, másrészt a kollégiumi szabadidő hasznos eltöltése nem csak felzárkóztatást, képességfejlesztést illetve tehetséggondozást, hanem igény szerinti célcsoportos fakultatív programkínálatot is lehetővé tenne (pl. népzene, néptánc, népszokások oktatása, nyelvi hagyományok ápolása stb.).

A Dr. Somogyi Imre Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium iránymutató értéke a gyermekcentrikus gondolkodás és cselekvés, a szeretet, a türelem, a tapintat, a másság elfogadása.

Célunk, hogy valamennyi gyermek jól érezze magát iskolánkban, valamennyien tehetségüknek, képességüknek megfelelő szakképesítést szerezzenek, és szeressék, a befejezett képzés után gyakorolják választott szakmájukat, s a társadalom megbecsült tagjává váljanak. Felzárkóztatással, a beilleszkedés elősegítésével be szeretnénk bizonyítani, hogy azok a fiatalok is nevelhetők, képezhetők, akikről már más iskola, de sokszor saját környezetük is lemondott.

Ezekhez kapcsolódik az Európa Bizottság állásfoglalása, amely a következők szerint foglalja össze a tendenciákat és a teendőket: „Az ember társadalmi pozícióját egyre inkább azok az ismeretek fogják meghatározni, amelyeket meg tud szerezni magának. Szembe kerülnek egymással azok, akik tudnak és azok, akik nem tudnak. Mindenképpen csökkenteni kell ezt a szembenállást, a társadalmi elkülönülést, az esélyegyenlőtlenség fokozását. Mivel a leszakadó csoportokhoz tartozók nem képesek a tudást a hagyományos oktatás-képzési keretek között megszerezni, létre kell hozni számukra a „második esélyt adó” iskolákat".

A „Szivárvány modell” megvalósítása a speciálisan alkalmazandó differenciált oktatás, a képességfejlesztés és az egyéni bánásmód biztosítása miatt magas költségigényű. Az, hogy mind többen részesülhessenek az oktatási intézmény szolgáltatásaiból, csak megfelelő alapítványi támogatás esetében lehetséges. Ez nyújt fedezetet egyebek mellett a rossz szociális, illetve anyagi háttérrel rendelkező tanulóink ösztöndíj-, étkezési- és tankönyvtámogatására is. Jutalmazza a kiemelkedő tanulókat, segíti az iskolában folyó kutatási és fejlesztési tevékenységeket, szabadidős és sportprogramokat. Elősegíti a bel- és külföldi iskolákkal, szervezetekkel kialakítandó kapcsolatokat. Segíteni kívánja az intézményben folyó oktató-, nevelőmunka színvonalának emelését, korszerű oktatástechnikai eszközök beszerzésével, a meglévő tárgyi eszközök folyamatos bővítésével és korszerűsítésével. Ezért fogadunk el örömmel önkéntes kötelezettségvállalási szerződésen alapuló pénzbeli vagy tárgyiasult támogatásokat, továbbá lakossági 1%-os adó céltámogatást.

A Nagy-Szivárvány Alapítvány – az alapító okiratában rögzítetteknek megfelelően – háromtagú Kuratórium, valamint szintén háromtagú Felügyelő Bizottság közreműködésével látja el feladatát. E vezető testületek képviselői társadalmi munkában látják el tevékenységüket, az éves közgyűlésben elfogadott munkatervnek megfelelően. A kuratóriumi ülések nyilvánosak, azon érdeklődőket is szívesen látunk.

Az Alapítvány az éves munkájáról nyilvános helyen kifüggesztett, illetve megjelentetett közhasznúsági jelentést tesz közzé.

 

 

Megjegyzés

Amennyiben célkitűzéseink egyetértésével és tetszésével találkoztak, és van lehetősége Alapítványunk pénzbeli támogatására, úgy az a következő módon történhet:

 1. átutalással
  Alapítványunk bankszámlaszáma: MagNet Bank Zrt. 16200182-11534701
  A támogatásról Alapítványunk a hatályos jogszabályok értelmében adókedvezményre jogosító igazolást állít ki.
 2. 1%-os adójáról szóló rendelkező nyilatkozat megfelelő kitöltésével
  A „Rendelkező nyilatkozat” kitöltéséhez szükséges adószámunk: 18067594-2-43
  „Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1 %-áról” letöltés
  (kattintson az egér jobb gombjával és válassza a "cél mentése más néven" lehetőséget)

 

Közhasznúsági jelentések, beszámolók

Pénzügyi beszámoló 2015 2015. Szóbeli kiegészítés

2012. évi közhasznúsági jelentés 

2011. évi közhasznúsági jelentés

2010. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés

2007. évi közhasznúsági jelentés

2006. évi közhasznúsági jelentés

2005. évi közhasznúsági jelentés

 

 

További információ az iskoláról