Szivárvány Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium

1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12.
Telefon: 06 1 347-0950
iskolaszivarvanygszkihu

Szülőknek

Iskolaegészségyügyi szolgálat

Szolgáltató: Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

Iskolaorvos: Dr. Barkóczi Katalin

Rendelési idő: szerda-péntek változó időpontban

Iskolavédőnő: Hargitai Ágnes (ált. és kp.iskola) Kedd, szerda 09:00-13:00-ig

(változás esetén az iskola titkárságot tájékoztatjuk)

Elérhetőség: rendelési időben az iskola telefonszámán 06/1 347-0950

 

A nevelési-oktatási intézményben ellátandó iskola-egészségügyi feladatok:

 • a tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése
 • az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése és dokumentálása
 • alkalmassági vizsgálatok végzése
 • testnevelési csoport besorolások
 • egyéni tanácsadás
 • közegészségügyi és járványügyi feladatok
 • elsősegélynyújtás
 • részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében
 • környezet-egészségügyi feladatok
 • dokumentáció vezetése

Életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatok 6-18 év között kétévente (2,4,6,8,10,12 évfolyamokon):

 • teljes fizikális vizsgálat
 • a kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele
 • az anamnézis alapján veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szükség esetén szakorvosi vizsgálatra irányítása
 • pajzsmirigy tapintásos vizsgálata
 • testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti értékelése
 • pszichés, motoros mentális, szociális fejlődés, magatartásproblémák feltárása
 • érzékszervek működésének vizsgálata a szakmai irányelveknek megfelelően, színlátás vizsgálata
 • mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-rendellenességekre (tartáshiba, gerincferdülés, lúdtalp)
 • vérnyomásmérés
 • beiskolázás előtti alkalmassági vizsgálatok (iskola típustól függően).

A szűrővizsgálatokat az osztályfőnökkel előre egyeztetett időpontban végezzük el. A tanulóknál elvégzett vizsgálatokról a szülőnek írásbeli értesítést küldünk. Kiszűrt elváltozás esetén a tanuló beutalót kaphat. Ezen szakorvosi vizsgálat eredményét kérjük minden esetben az iskolaorvos részére visszajuttatni!


Az adott tanévben a szeptember 1. és augusztus 31. között 16. életévüket betöltő tanulóknál jogszabály írja elő a záró állapotvizsgálat elvégzését, mely szintén az iskolában valósul meg.

 

Egészségnevelési órák az alábbi témakörökben:

Hygiéne; Táplálkozás-életmód; Kamaszkori változások; kapcsolatok változásáról; felelősséggel vállat kapcsolatok, szenvedélybetegségek megelőzése, önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek átadása (daganat megelőzés), valamint igény szerint egyéb témakörökben.

 

A gyermekek fejtetvesség szűrése:

Szükség szerint történik. Fertőzöttség esetén a szülő írásos értesítést kap, mely alapján köteles gyermekét kezelni. Amennyiben, háromszori értesítés ellenére sem szűnik meg a fejtetvesség, a védőnő köteles jelzést tenni a fertőzöttségről a Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya felé.

 

Védőoltások:

Középiskolában csak megbetegedési veszély esetén fordulnak elő, amennyiben azt a Nemzeti Népegészségügyi Központ elrendeli.

 

A fentiekben leírtakat a vonatkozó jogszabályok alapján végezzük:

 • 26/1997 (IX.3) 3. számú NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
 • 51/1997 (XII.18) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és szűrővizsgálatok igazolásáról
 • 1997. Évi CLIV. Törvény az egészségügyről