Szivárvány Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium

1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12.
Telefon: 06 1 347-0950
iskolaszivarvanygszkihu

Közzétételi lista 2022

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

Középfok

Általános iskola

 

A beiratkozásra meghatározott idő

 • a mindenkori tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban
 • pótbeiratkozás: minden augusztusban a munkatervben meghatározott napon
 • beiratkozás tanév közben: hétfőtől csütörtökig 13:00 - 15:00 óra között

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma a 2020-21-es tanévben

 • általános iskola 1. évfolyam: 2 osztály
 • általános iskola 2. évfolyam: 2 osztály
 • általános iskola 3. évfolyam: 2 osztály
 • általános iskola 4. évfolyam: 1 osztály
 • általános iskola 5. évfolyam: 1 osztály
 • szakképző iskola 9. évfolyam: 1 osztály
 • szakképző iskola 10. évfolyam: 1 osztály
 • szakképző iskola 11. évfolyam: 2 osztály
 • gimnázium 9. évfolyam: 1 osztály
 • gimnázium 10. évfolyam: 1 osztály
 • gimnázium 11. évfolyam: 1 osztály
 • gimnázium 12. évfolyam: 1 osztály
 • szakiskola 9. évfolyam: 1 osztály
 • szakiskola 10. évfolyam: 2 osztály

 

A térítési díj, a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Az intézmény szolgáltatásai nappali tagozaton ingyenesek.

 

Étkezési díj:

Az étkezés az intézmény arra jogosult diákjai részére a gyvtv. alapján kedvezményes vagy térítésmentes.

Az egyszeri étkezés teljes napi díja: 720 Ft/fő (2022. október 01-i állapot szerint), a háromszori étkezés (általános iskolában) 960 Ft.

 

Térítésmentes étkezésre jogosult:

 • akit nevelésbe vettek
 • aki utógondozói ellátásban részesül
 • általános iskolai évfolyamon aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

 

Kedvezményes étkezésre jogosult:

 • aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (kiv. általános iskola)
 • aki tartósan beteg
 • aki fogyatékos
 • aki olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek.

Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.

Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – szerződése alapján már jogosult.

A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

 

A szakképző intézménnyel kapcsolatos nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok, ellenőrzések és időpontjai

Nem volt ilyen

 

Pedagógusok, oktatók végzettsége és szakképzettsége

Munkakör megnevezése

Végzettség szintje

Szak

gyógypedagógus 1.

főiskola

általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, közoktatás vezető, drámapedagógus, szociális szakigazgatás-szervező

gyógypedagógus 2.

főiskola

oligofrénpedagógia szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

közoktatási vezető

igazgató

egyetem

inkluzív nevelés okleveles tanára, tanügyigazgatási szakértő, művészeti menedzser, könnyűipari mérnök, műszaki oktató, szakvizsgázott pedagógus, oktatási vezető, mérnök-tanár

igazgatóhelyettes

főiskola

könnyűipari mérnök, könnyűipari szakos mérnök-tanár, szakvizsgázott pedagógus (teljesítményértékelési és minőségfejlesztési szakterületen)

napközis pedagógus

középfok

waldorf tanító

napközis pedagógus

középfok

gyógypedagógiai segítő munkatárs, pedagógiai- és családsegítő munkatárs

oktató 1.

egyetem

műszaki szakoktató, közoktatási vezető, pedagógia szakos bölcsész és tanár, irodalom szakos középiskolai tanár

oktató 2.

egyetem

közgazdász idegenforgalmi és szálloda szakon, okleveles közgazdásztanár

oktató 3.

egyetem

angol szakos középiskolai tanár

pedagógus

főiskola

teológus, ének-zene szakos tanár, tanító folyamatban

pedagógus (tartósan távol)

főiskola

tanító

pedagógus 1.

egyetem

kémia-fizika szak

pedagógus 2.

főiskola

okleveles gépészmérnök szakvizsga, szaktanári képesítés

pedagógus 3.

főiskola

teológus

pedagógus 4.

főiskola

vendéglátóipari üzemgazdász

pedagógus 5.

főiskola

általános iskolai tanító, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár)

pedagógus 6.

egyetem

matematika szakos tanár, matematika-földrajz szakos tanár

pedagógus 7.

egyetem

biológia-környezettan szakos tanár

pedagógus 8.

egyetem

sportedző, testnevelés szakos tanár

pedagógus 9.

főiskola

tanító

pedagógus 10.

főiskola

tanító

pedagógus 11.

főiskola

tanító

pedagógus 12.

főiskola

tanító

pedagógus 13

főiskola

tanító

pedagógus 14.

főiskola

tanító

pedagógus 15.

főiskola

tanító

pedagógus 16.

főiskola

tanító

pedagógus 29.

főiskola

tanító

pedagógus 17.

egyetem

német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

pedagógus 18.

főiskola

tanító, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

pedagógus 19.

főiskola

gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, pszichopedagógia szakos terapeuta

pedagógus 20.

egyetem

történelem-földrajz szakos általános iskolai tanár, földrajz szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető

pedagógus 21.

egyetem

irodalom, valamint történelem szakos tanár; magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

pedagógus 22.

egyetem

történelem,magyar nyelv és irodalomszakos középiskolai tanár

pedagógus 23.

egyetem

angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

pedagógus 24.

egyetem

informatikus mérnök, jogi szakokleveles mérnök

pedagógus 25.

főiskola

tanító

szakoktató 1.

főiskola

üzleti szakoktató vendéglátó szakirányon, cukrász

szakoktató 2.

középfok

szakács

 

Az intézmény nyitvatartása

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 1800 óráig tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók.

A tanulók belépése az épületbe a tanítást megelőzően:

-       általános iskolás tanulók: 700kor lehet bejönni

-       9. évfolyamtól: 730-tól lehet bejönni

Későbbi órakezdésnél a tanítási órát megelőző szünetben jöhetnek be a tanulók.

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra és 1630 óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 40 perc (5-12. évfolyam részére a fűtési szezonban: 30 perc), az óraközi szünetek hossza 10 ill. 20 perc (5-12. évfolyam részére a fűtési szezonban 5. ill. 10 perc. Az étkezésre biztosított hosszabb szünet ideje: Gimnázium, szakképző iskola: 1245 – 1300 között, Általános iskola: 1220 – 1250 óráig

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben a vezetői, irodai ügyeletet hetente, a munkarendben meghatározott napokon 900-1200 óra között kell megszervezni.

 

Csengetési rend:

1.

800-840

2.

900-940

3.

950-1030

4.

1040-1120

5.

1130-1210

6.

1220-1300

7.

1320-1400

8.

1410-1450

9.

1500-1540

10.

1550-1630

11.

1640-1720

12.

1730-1810

 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

1. A tanév rendje

A tanév első napja:

2022. szeptember 01.

A tanév első félévének utolsó napja:

2023. január 20.

A tanév utolsó napja a végzős tanulók részére:

2023. május 04.

A tanév utolsó napja részszakmát tanuló végzős tanulók részére:

2023. május 31.

A tanév utolsó napja:

2023. június 16.

2. Szünetek

Téli szünet

2022.12.22-2023.01.08.

Tavaszi szünet

2023.04.06-11.

Nyári szünet

2023.06.17-08.31.

3. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása (az időpontok a vírushelyzettől függően módosulhatnak)

Sportnap, Egészségtudatos nap

2022.09.30/

általános iskola: 2022.09.23

Pályaorientációs nap

2022.12.20

Karácsony, hálaadás

2022.12.21

Környezetvédelmi nap

2023.02.24

Hazafias nevelés napja, Hagyományőrző nap

2023.03.14

Ballagás

2023.05.05

DÖK nap

2023.06.09

 

4. Programok, események, megemlékezések (az időpontok a vírushelyzettől függően módosulhatnak)

Tanévnyitó ünnepség, névavató

2022. szeptember 01. 09:00 óra

Sportnap, egészségtudatos nap

2022.09.30/

általános iskola: 2022.09.23

Megemlékezés: Aradi vértanúk emléknapja

2022. október 06.

Ünnepség: október 23.

2022. október 21.

A Reformáció napja: október 30.

2022. november 11.

Szalagavató ünnepség

2022. november 26.

Mikulás Kupa Futball verseny

2022. december 09.

Mikulás ünnepség (osztályszintű)

2022. december 06.

Karácsonyi ünnepség

2022. december 21.

Megemlékezés: A holokauszt nemzetközi emléknapja

2023. január 26.

Megemlékezés: A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja

2023. február 27.

Ünnepség: március 15.

2023. március 14.

Föld napja

2023. április 21.

Ballagás

2023. május 05.

Megemlékezés: A Nemzeti Összetartozás Napja

2023. június 05.

Tanévzáró ünnepség

2023. június 22.

A Nándorfehérvári Diadal Napja

2023. július 21.

 

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

2021/2022-es tanév nappali rendszerű oktatás

2021. 10. 01. létszám

347 fő

Új beiratkozó a tanév során

4 fő

Összesen:

351 fő

ebből a tanév során tanulói jogviszonya megszűnt:

40 fő

2022. 06. 15-én a tanévet befejezte

311 fő

ebből

Sikeres szakmai vizsgát tett

17 fő

Javítóvizsgára utasított

9 fő

Eredményes javítóvizsgát tett

5 fő

A 2022-2023-as tanévben évfolyamismétlő

11 fő

2021/2022-es tanév esti gimnázium - felnőttoktatás

2021. 10. 01. létszám

11 fő

Új beiratkozó a tanév során

1 fő

Összesen:

12 fő

ebből a tanév során tanulói jogviszonya megszűnt:

5 fő

2022. 06. 15-én a tanévet befejezte

7 fő


Eredményes javítóvizsgát tett

-

A 2022-2023-as tanévben évfolyamismétlő

-

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Szakkörök igénybevételének lehetősége (vírushelyzettől függően)

Az intézményben a tanulók igényei szerint biztosítunk lehetőséget szakkörök alakítására (általános iskolásoknak: karate, művészetterápiás szakkör, kézműves szakkör, játékos zenei szakkör, színjátszó szakkör, magyar tehetséggondozó szakkör, biblia és mese szakkör, környezetismeret szakkör, futball,  középiskolásoknak: futball, igény szerint irodalmi, dráma, egyéb tantárgyi stb.).

 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Elérhető itt

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

2022. október 01.

 

Osztály jelzése

2022. 10.01-i létszám (fő)

1/A

20

1/B

22

2/A

16

2/B

20

3/A

17

3/B

22

4/A

15

5/A

18

9/B

28

9/D

15

9/G

13

10/B

17

10/D

28

10/F

9

10/G

10

11/A

10

11/B

11

11/D

23

12/D

9