Szivárvány Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium

1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12.
Telefon: 06 1 347-0950
iskolaszivarvanygszkihu

Közzétételi lista 2021

Közzétételi lista 2021

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

Középfok

Általános iskola

 

A beiratkozásra meghatározott idő

  • a mindenkori tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban
  • pótbeiratkozás: minden augusztusban a munkatervben meghatározott napon
  • beiratkozás tanév közben: hétfőtől csütörtökig 13:00 - 15:00 óra között

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma a 2020-21-es tanévben

  • Nappali oktatás:

általános iskola 1. évfolyam: 2 osztály

általános iskola 2. évfolyam: 2 osztály

általános iskola 3. évfolyam: 1 osztály

általános iskola 4. évfolyam: 1 osztály

szakképző iskola 9. évfolyam: 2 osztály

szakképző iskola 10. évfolyam: 2 osztály

szakképző iskola 11. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 9. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 10. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 11. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 12. évfolyam: 1 osztály

szakiskola 9. előkészítő évfolyam: 1 osztály

szakiskola 9. évfolyam: 2 osztály

szakiskola 10. évfolyam: 1 osztály

  • Esti oktatás (felnőttoktatás):

12. évfolyam: 1 osztály

 

A térítési díj, a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Az intézmény szolgáltatásai nappali tagozaton ingyenesek.

 

Étkezési díj:

Az étkezés az intézmény arra jogosult diákjai részére a gyvtv. alapján kedvezményes vagy térítésmentes.

Az egyszeri étkezés teljes napi díja: 595 Ft/fő (2021. október 01-i állapot szerint), a háromszori étkezés (általános iskolában) 795 Ft.

 

Térítésmentes étkezésre jogosult:

-        akit nevelésbe vettek

-        aki utógondozói ellátásban részesül

-        általános iskolai évfolyamon aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

 

Kedvezményes étkezésre jogosult:

-        aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (kiv. általános iskola)

-        aki tartósan beteg

-        aki fogyatékos

-        aki olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek.

Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.

Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – szerződése alapján már jogosult.

A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

 

A szakképző intézménnyel kapcsolatos nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok, ellenőrzések és időpontjai

Nem volt ilyen

 

Pedagógusok, oktatók végzettsége és szakképzettsége

Munkakör megnevezése

Végzettség szintje


pedagógus 1.

doktori fokozat Phd

vegyészmérnök, vegyész szakos műszaki tanár, közoktatás vezető, pedagógia szakos tanár, ELTE doktori cím

pedagógus 2.

egyetem

földrajz szakos középiskolai tanár, történelem szakos középiskolai tanár

pedagógus 3.

főiskola

angol szakos nyelvtanár

pedagógus 4.

egyetem

irodalom, valamint történelem szakos tanár; magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

oktató 1.

egyetem

műszaki szakoktató, közoktatási vezető, pedagógia szakos bölcsész és tanár, irodalom szakos középiskolai tanár

igazgatóhelyettes

főiskola

könnyűipari mérnök, könnyűipari szakos mérnök-tanár, szakvizsgázott pedagógus (teljesítményértékelési és minőségfejlesztési szakterületen)

pedagógus 5.

egyetem

történelem,magyar nyelv és irodalomszakos középiskolai tanár

pedagógus 6.

egyetem

angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

pedagógus 7.

egyetem

angol szakos tanár, francia-román szakos bölcsész

pedagógus 8.

egyetem

okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus), szociálpedagógus, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus

pedagógus 9.

főiskola

tanító

oktató 2.

főiskola

lelkész

pedagógus 10.

főiskola

okleveles gépészmérnök szakvizsga, szaktanári képesítés

igazgató

mesterfokozat MA

inkluzív nevelés okleveles tanára, tanügyigazgatási szakértő, művészeti menedzser, könnyűipari mérnök, műszaki oktató, szakvizsgázott pedagógus, oktatási vezető, mérnök-tanár

pedagógus 11.

főiskola

teológus

pedagógus 12.

főiskola

vendéglátóipari üzemgazdász

pedagógus 13.

főiskola

általános iskolai tanító, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár)

pedagógus 14.

egyetem

matematika szakos tanár, matematika-földrajz szakos tanár

pedagógus 15.

egyetem

történelem-földrajz szakos általános iskolai tanár, földrajz szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető

oktató 3.

egyetem

vendéglátó szakoktató, közgazdász-tanár folyamatban

oktató 4.

egyetem

közgazdász

oktató 5.

egyetem

angol szakos középiskolai tanár

pedagógus 16.

egyetem

német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

pedagógus 17.

főiskola

műszaki szakoktató, közoktatás vezető

iskolapszichológus

egyetem

okleveles pszichológus

oktató 6.

egyetem

jogi szakokleveles közgazdász

cukrász, okleveles közgazdásztanár (vendéglátás-turizmus), okleveles közgazdász (turizmus-menedzsment)

pedagógus 18.

mesterfokozat MA

biológia-környezettan szakos tanár

pedagógus 19.

egyetem

sportedző, testnevelés szakos tanár

pedagógus 20.

egyetem

általános iskolai tanító, testnevelés szakkollégiumi képzés

gyógypedagógus 1.

főiskola

általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, közoktatás vezető, drámapedagógus, szociális szakigazgatás-szervező

gyógypedagógus 2.

egyetem

oligofrénpedagógia szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

közoktatási vezető

gyógypedagógus 3.

főiskola

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár, szomatopedagógia szakos terapeuta

pedagógus 21.

egyetem

okleveles énekművész tanár

pedagógus 22.

főiskola

tanító

pedagógus 23.

főiskola

pedagógia szakos nevelő

pedagógus 24.

főiskola

tanító

pedagógus 25

főiskola

tanító

pedagógus 26.

főiskola

tanító

pedagógus 27.

főiskola

tanító

pedagógus 28.

főiskola

tanító

pedagógus 29.

főiskola

tanító

pedagógus 30.

főiskola

tanító

pedagógus 31.

főiskola

gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, pszichopedagógia szakos terapeuta

pedagógus 32.

egyetem

történelem-földrajz szakos általános iskolai tanár, földrajz szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető

szakoktató 1.

középfok

mestercukrász

szakoktató 2.

középfok

szakács, szakácsmester

szakoktató 3.

középfok

szakács

 

Az intézmény nyitvatartása

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 1930 óráig, az esti oktatás napján 2000 tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók.

A tanulók belépése az épületbe a tanítást megelőzően:

-       általános iskolás tanulók: 700kor lehet bejönni

-       9. évfolyamtól: 730-tól lehet bejönni

Későbbi órakezdésnél a tanítási órát megelőző szünetben jöhetnek be a tanulók.

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra és 1930 óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 40 perc, az óraközi szünetek hossza 10 ill. 20 perc. Az étkezésre biztosított hosszabb szünet ideje: Gimnázium, szakképző iskola: 1300 – 1320 között, Általános iskola: 1220 – 1250 óráig

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben a vezetői, irodai ügyeletet hetente, a munkarendben meghatározott napokon 900-1200 óra között kell megszervezni.

 

Csengetési rend

1.

800-840

2.

900-940

3.

950-1030

4.

1040-1120

5.

1130-1210

6.

1220-1300

7.

1320-1400

8.

1410-1450

9.

1500-1540

10.

1550-1630

11.

1640-1720

12.

1730-1810

 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

1. A tanév rendje

A tanév első napja: 2021. szeptember 01.

A tanév első félévének utolsó napja: 2022. január 21.

A tanév utolsó napja a végzős tanulók részére: 2022. április 28.

A tanév utolsó napja részszakképesítésben tanuló végzős tanulók részére: 2022. május 31.

A tanév utolsó napja: 2022. június 15.

2. Szünetek

Őszi szünet 2021.10.25. - 10.29.

Téli szünet 2021.12.22. - 2021.12.31.

Tavaszi szünet 2022.04.14-19.

Nyári szünet 2022.06.15. - 08.31.

3. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása (az időpontok a vírushelyzettől függően módosulhatnak)

Sportnap, Egészségtudatos nap: 2021.09.24.

Pályaorientációs nap  2021.12.20.

Karácsony, hálaadás 2021.12.21.

Környezetvédelmi nap 2022.02.04.;

Hazafias nevelés napja  2022.03.11.

Ballagás 2022.04.29.

4. Programok, események, megemlékezések (az időpontok a vírushelyzettől függően módosulhatnak)

Tanévnyitó ünnepség 2021. szeptember 01. 08:30 óra/10 óra

Sportnap: 2021. szeptember 24.

Megemlékezés: Aradi vértanúk emléknapja 2021. október 06.

Ünnepség: október 23. 2021. október 22.

A Reformáció napi megemlékezés: 2021. november 05.

Nyílt napok: 2021. november 09-10.

Szalagavató ünnepség 2021. november 27.

Mikulás ünnepség (osztályszintű) 2021. december 06.

Hálaadás 2021. december 21.

Karácsonyi ünnepség 2021. december 21.

Megemlékezés: A holokauszt nemzetközi emléknapja 2022. január 27.

Farsang 2022. február 10. (ált. isk.), február 11. (középisk.).

Megemlékezés: A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 2022. február 25.

Ünnepség: március 15. 2022. március 14.

Megemlékezés a költészet napja alkalmából 2022. április 11.

A föld napja 2022. április 22.

Ballagás 2022. április 29.

Megemlékezés: A Nemzeti Összetartozás Napja 2022. június 03.

Tanévzáró ünnepség 2022. június 22.

A Nándorfehérvári Diadal Napja 2022. július 22.

 

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

2019/2020-as tanév nappali rendszerű oktatás

2019. 10. 01. létszám

284 fő

Új beiratkozó a tanév során

-

Összesen:

284 fő

ebből a tanév során tanulói jogviszonya megszűnt:

21 fő

2020. 06. 15-én a tanévet befejezte

263 fő

ebből

Sikeres szakmai vizsgát tett

16 fő

Sikeres érettségi vizsgát tett

9 fő

Eredményes javítóvizsgát tett

5 fő

A 2020-2021-es tanévben évfolyamismétlő

47 fő

2018/2019-es tanév esti gimnázium - felnőttoktatás

2018. 10. 01. létszám

34 fő

Új beiratkozó a tanév során

-

Összesen:

34 fő

ebből a tanév során tanulói jogviszonya megszűnt:

5 fő

2019. 06. 15-én a tanévet befejezte

29 fő


Sikeres érettségi vizsgát tett

5 fő


Eredményes javítóvizsgát tett

-

A 2020-2021-es tanévben évfolyamismétlő

-

 

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Szakkörök igénybevételének lehetősége (vírushelyzettől függően)

Az intézményben a tanulók igényei szerint biztosítunk lehetőséget szakkörök alakítására (általános iskolásoknak: karate, művészetterápiás szakkör, kézműves szakkör, játékos zenei szakkör, színjátszó szakkör, magyar tehetséggondozó szakkör, biblia és mese szakkör, környezetismeret szakkör, futball,  középiskolásoknak: futball, igény szerint irodalmi, dráma, egyéb tantárgyi stb.).

 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Elérhető itt

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

2021. október 01.

Osztály

 

 

1/A

24

1/B

24

2/A

20

2/B

22

3/A

15

4/A

19

9/A

29

9/B

32

9/D

41

9/E

13

9/F

10

9/G

13

10/A

13

10/B

16

10/D

17

10/F

9

11/A

9

11/D

8

12/D

13

12/G/F

11