Szivárvány Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium

1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12.
Telefon: 06 1 347-0950
iskolaszivarvanygszkihu

Közzétételi lista 2020

Közzétételi lista

Letölthető

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

Letölthető

A beiratkozásra meghatározott idő

  • a mindenkori tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban
  • pótbeiratkozás: minden augusztusban a munkatervben meghatározott napon
  • beiratkozás tanév közben: hétfőtől csütörtökig 13:00 - 15:00 óra között

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma a 2019-20-as tanévben

  • Nappali oktatás:

általános iskola 1. évfolyam: 2 osztály

általános iskola 2. évfolyam: 1 osztály

általános iskola 3. évfolyam: 1 osztály

szakképző iskola 9. évfolyam: 2 osztály

szakképző iskola 10. évfolyam: 1 osztály

szakképző iskola 11. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 9. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 10. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 11. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 12. évfolyam: 1 osztály

szakiskola 9. előkészítő évfolyam: 1 osztály

szakiskola 9. évfolyam: 1 osztály

szakiskola 10. évfolyam: 2 osztály

  • Esti oktatás (felnőttoktatás):

11. évfolyam: 1 osztály

12. évfolyam: 1 osztály

 

A térítési díj, a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Az intézmény szolgáltatásai nappali tagozaton ingyenesek.

 

Étkezési díj:

 

térítésmentes.

Az egyszeri étkezés teljes napi díja: 550 Ft/fő (2020. október 01-i állapot szerint), a háromszori étkezés (általános iskolában) 730 Ft.

 

Térítésmentes étkezésre jogosult:

-        akit nevelésbe vettek

-        aki utógondozói ellátásban részesül

-        általános iskolai évfolyamon aki rendszeres gyermekvédelmi kedveményben részesül.

 

Kedvezményes étkezésre jogosult:

-        aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (kiv. általános iskola)

-        aki tartósan beteg

-        aki fogyatékos

-        aki olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek.

Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.

Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – tanulószerződése alapján már jogosult.

A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

 

A szakképző intézménnyel kapcsolatos nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok, ellenőrzések és időpontjai

Nem volt ilyen

 

Pedagógusok/oktatók végzettsége és szakképzettsége

Munkakör megnevezése

Végzettség szintje


pedagógus 1.

doktori fokozat Phd

vegyészmérnök, vegyész szakos műszaki tanár, közoktatás vezető, pedagógia szakos tanár, ELTE doktori cím

pedagógus 2.

egyetem

földrajz szakos középiskolai tanár, történelem szakos középiskolai tanár

pedagógus 3.

főiskola

angol szakos nyelvtanár

pedagógus 4.

egyetem

irodalom, valamint történelem szakos tanár; magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

pedagógus 5.

egyetem

műszaki szakoktató, közoktatási vezető, pedagógia szakos bölcsész és tanár, irodalom szakos középiskolai tanár

igazgatóhelyettes

főiskola

könnyűipari mérnök, könnyűipari szakos mérnök-tanár, szakvizsgázott pedagógus (teljesítményértékelési és minőségfejlesztési szakterületen)

pedagógus 6.

egyetem

történelem,magyar nyelv és irodalomszakos középiskolai tanár

pedagógus 7.

egyetem

történelem szakos tanár

pedagógus 8.

főiskola

angol szakos nyelvtanár

pedagógus 9.

egyetem

mérnök informatikus, szociálpedagógus, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus

pedagógus 10.

főiskola

tanító

pedagógus 11.

főiskola

lelkész

szakoktató 1.

középfok

cukrász

pedagógus 12.

főiskola

okleveles gépészmérnök szakvizsga, szaktanári képesítés

igazgató

mesterfokozat MA

inkluzív nevelés okleveles tanára, tanügyigazgatási szakértő, művészeti menedzser, könnyűipari mérnök, műszaki oktató, szakvizsgázott pedagógus, oktatási vezető

pedagógus 13.

főiskola

teológus

pedagógus 14.

főiskola

vendéglátóipari üzemgazdász

pedagógus 15.

főiskola

általános iskolai tanító, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár)

pedagógus 16.

egyetem

matematika szakos tanár, matematika-földrajz szakos tanár

pedagógus 17.

egyetem

vendéglátó szakoktató, közgazdász-tanár folyamatban

pedagógus 18.

egyetem

közgazdász

pedagógus 19.

egyetem

angol szakos középiskolai tanár

pedagógus 20.

főiskola

műszaki szakoktató, közoktatás vezető

iskolapszichológus

egyetem

okleveles pszichológus

pedagógus 21.

egyetem

jogi szakokleveles közgazdász, cukrász, okleveles közgazdász tanár

pedagógus 22.

mesterfokozat MA

biológia-környezettan szakos tanár

pedagógus 23.

egyetem

sportedző, testnevelés szakos tanár

pedagógus 24.

egyetem

általános iskolai tanító, testnevelés szakkollégiumi képzés

gyógypedagógus 1.

főiskola

általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, közoktatás vezető, drámapedagógus, szociális szakigazgatás-szervező

gyógypedagógus 2.

egyetem

oligofrénpedagógia szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

közoktatási vezető

pedagógus 25.

egyetem

okleveles énekművész tanár

pedagógus 26.

főiskola

tanító

pedagógus 27.

főiskola

pedagógia szakos nevelő

pedagógus 28.

egyetem

német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

pedagógus 29.

főiskola

tanító

pedagógus 30

főiskola

tanító

pedagógus 31.

főiskola

tanító

pedagógus 32.

főiskola

tanító

pedagógus 33.

főiskola

tanító

szakoktató 2.

középfok

szakács

szakoktató 3.

középfok

szakács

Az intézmény nyitvatartása

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 1930 óráig tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók.

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra és 1930 óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 40 perc, az óraközi szünetek hossza 10 ill. 20 perc. Az étkezésre biztosított hosszabb szünet ideje: Gimnázium, szakképző iskola: 1300 – 1320 között, Általános iskola: 1220 – 1250 óráig

 

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben a vezetői, irodai ügyeletet hetente, a munkarendben meghatározott napokon 900-1200 óra között kell megszervezni.

 

Csengetési rend

1.

800-840

2.

900-940

3.

950-1030

4.

1040-1120

5.

1130-1210

6.

1220-1300

7.

1320-1400

8.

1410-1450

9.

1500-1540

10.

1550-1630

11.

1640-1720

12.

1730-1810

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

1. A tanév rendje

A tanév első napja: 2020. szeptember 01.

A tanév első félévének utolsó napja: 2021. január 22.

A tanév utolsó napja a végzős tanulók részére: 2021. április 29.

A tanév utolsó napja részszakképesítésben tanuló végzős tanulók részére: 2021. május 31.

A tanév utolsó napja: 2021. június 15.

2. Szünetek

Őszi szünet 2020.10.26. - 10.30.

Téli szünet 2020.12.21. - 2020.01.03.

Tavaszi szünet 2021.04.01-06.

Nyári szünet 2021.06.15. - 08.31.

3. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása (az időpontok a vírushelyzettől függően módosulhatnak)

Sportnap, Egészségtudatos nap  Covid miatt elmaradt, az új időpont a későbbiekben kerül meghatározásra

Pályaorientációs nap  2020.12.17

Karácsony, hálaadás 2020.12.18

Környezetvédelmi nap 2021.02.08;

Hazafias nevelés napja  2021.03.12

Ballagás 2021.04.30

4. Programok, események, megemlékezések (az időpontok a vírushelyzettől függően módosulhatnak)

Tanévnyitó ünnepség 2020. szeptember 01. 08:00 óra/09:00 óra

Megemlékezés: Aradi vértanúk emléknapja 2020. október 06.

Ünnepség: október 23. 2020. október 22.

A Reformáció napja: október 30. 2020. november 06.

Nyílt napok: 2020. november 11-12. (online)

Mikulás ünnepség (osztályszintű) 2020. december 04.

Hálaadás 2020. december 18.

Karácsonyi ünnepség 2020. december 18.

Megemlékezés: A holokauszt nemzetközi emléknapja 2021. január 25.

Farsang 2021. február 12.

Megemlékezés: A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 2021. február 22.

Szalagavató ünnepség 2021. február 27. (Csili Művelődési Központ, 1201 Budapest, Nagy Győry István utca 4-6)

Ünnepség: március 15. 2021. március 12.

Megemlékezés a költészet napja alkalmából 2021. április 12.

A holokauszt áldozatainak emléknapja 2021. április 15.

A föld napja 2021. április 22.

Sportnap: a vírushelyzet miatt elmaradt, a későbbiekben pótlásra kerül

Ballagás 2021. április 30.

Megemlékezés: A Nemzeti Összetartozás Napja 2021. június 02.

Tanévzáró ünnepség 2021. június 23.

A Nándorfehérvári Diadal Napja 2021. július 22.

 

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Jelenleg nincs elérhető adat.

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

2019/2020-as tanév nappali rendszerű oktatás

2019. 10. 01. létszám

277 fő

Új beiratkozó a tanév során

7 fő

Összesen:

284 fő

ebből a tanév során tanulói jogviszonya megszűnt:

33 fő

2020. 06. 15-én a tanévet befejezte

251 fő

ebből

Sikeres szakmai vizsgát tett

18 fő

Sikeres érettségi vizsgát tett

18  fő

Eredményes javítóvizsgát tett

8 fő

A 2020-2021-es tanévben évfolyamismétlő

50 fő

Nem lépett tovább

49  fő

ebből

eredménytelen javítóvizsgát tett

10  fő

a tanulmányi követelményeket nem teljesítette

39  fő

2019/2020-es tanév esti gimnázium - felnőttoktatás

2019. 10. 01. létszám

32 fő

Új beiratkozó a tanév során

3 fő

Összesen:

35 fő

ebből a tanév során tanulói jogviszonya megszűnt:

5 fő

2020. 06. 15-én a tanévet befejezte

30 fő


Sikeres érettségi vizsgát tett


Eredményes javítóvizsgát tett

2  fő

A 2020-2021-es tanévben évfolyamismétlő

4 fő

Nem lépett tovább

9  fő

ebből

eredménytelen javítóvizsgát tett

2 fő

a tanulmányi követelményeket nem teljesítette

5  fő

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A koronavírus helyzettől függően a szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások felfüggesztésre kerülhetnek.

 

Szakkörök igénybevételének lehetősége

Az intézményben a tanulók igényei szerint biztosítunk lehetőséget szakkörök alakítására (általános iskolásoknak: úszás, tánc, angol, futball, kézműves, tanulás könnyítő program, sakk,  középiskolásoknak: futball, igény szerint irodalmi, dráma, egyéb tantárgyi stb.).

 

Mindennapos testedzés lehetősége

Iskolánkban a mindennapos testedzés biztosítása érdekében az alábbi időpontokban tartunk sportköri foglalkozásokat:

Minden hét: hétfő, csütörtök, péntek délután

A részvétel minden tanuló számára térítésmentes.

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Elérhető itt

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Elérhető itt

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

2020. október 01.1/A

20

1/B

24

2/A

17

3/A

17

9/A

27

9/B

34

9/D

39

9/E

9

9/F

9

10/A

16

10/D

13

10/F

12

10/G

6

11/A

21

11/D

13

12/D

7

11/G/F

16

12/G/F

18