Szivárvány Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium

1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12.
Telefon: 06 1 347-0950
iskolaszivarvanygszkihu

Közzétételi lista 2017

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

Letölthető 

A beiratkozásra meghatározott idő

  • a mindenkori tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban
  • pótbeiratkozás: minden augusztusban a munkatervben meghatározott napon
  • beiratkozás tanév közben: hétfőtől csütörtökig 13:00 - 15:00 óra között

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma a 2017-18-as tanévben

  • Nappali oktatás:

szakközépiskola 9. évfolyam: 3 osztály

szakközépiskola 10. évfolyam: 2 osztály

szakközépiskola 11. évfolyam: 2 osztály

szakközépiskola 12. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 9. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 10. évfolyam: 1 osztály

szakgimnázium 11. évfolyam: 1 osztály

szakgimnázium 12. évfolyam: 1 osztály

szakiskola 9. előkészítő évfolyam: 1 osztály

szakiskola 9. évfolyam: 2 osztály

szakiskola 10. évfolyam: 2 osztály

  • Esti oktatás (felnőttoktatás):

11. évfolyam: 1 osztály

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Az intézmény szolgáltatásai nappali tagozaton ingyenesek.

 

Étkezési díj:

 

Az étkezés az intézmény arra jogosult diákjai részére térítésmentes. A vonatkozó jogszabályok alapján 50 %-os térítési kedvezményre jogosult tanulók részére az önköltséget az intézmény biztosítja, így étkezési térítési díjat csak a térítésmentes vagy kedvezményes étkezésre nem jogosult tanulóknak kell fizetni.

Az étkezés napi díja: 550 Ft/fő (2017. október 01-i állapot szerint), illetve a mindenkori költségvetési törvény által normatív támogatásként meghatározott összeg a kiszámítás alapja.

 

Térítésmentes étkezésre jogosult:

-        akit nevelésbe vettek

-        aki utógondozói ellátásban részesül.

Kedvezményes étkezésre jogosult:

-        aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

-        aki tartósan beteg

-        aki fogyatékos

-        aki olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek.

Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.

Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – tanulószerződése alapján már jogosult.

A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

Fenntartói ellenőrzés

Az intézményt fenntartó Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2014. szeptember 17-én szakmai, törvényességi ellenőrzést tartott az intézményben.

Az ellenőrzés által érintett időszak: 2013-2014-es tanév.

Az ellenőrzés alapján a fenntartó az intézményi dokumentumok (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) módosítására tett javaslatot.

Az intézmény a javaslatoknak megfelelően az intézményi dokumentumokat korrigálta.

Egyebekben a fenntartói ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.

 

Egyéb ellenőrzés:

Magyar Államkincstár, 2014. szeptember 23-25.

Az ellenőrzés által érintett időszak: 2013. szeptember-december.

Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.

 

Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége

Munkakör megnevezése Végzettség szintje
pedagógus 1. doktori fokozat Phd vegyészmérnök, vegyész szakos műszaki tanár, közoktatás vezető, pedagógia szakos tanár, ELTE doktori cím
pedagógus 2. egyetem földrajz szakos középiskolai tanár, történelem szakos középiskolai tanár
pedagógus 3. főiskola angol szakos nyelvtanár
pedagógus 4. egyetem irodalom, valamint történelem szakos tanár; magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
pedagógus 5. egyetem műszaki szakoktató, közoktatási vezető, pedagógia szakos bölcsész és tanár, irodalom szakos középiskolai tanár
igazgatóhelyettes főiskola könnyűipari mérnök, könnyűipari szakos mérnök-tanár, szakvizsgázott pedagógus (teljesítményértékelési és minőségfejlesztési szakterületen)
pedagógus 6. egyetem történelem,magyar nyelv és irodalomszakos középiskolai tanár
pedagógus 7. egyetem történelem szakos bölcsész és tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
pedagógus 8. alapfokozat BSc vendéglátó menedzser, élelmiszertechnológus mérnök
pedagógus 9. egyetem mérnök informatikus, szociálpedagógus, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
pedagógus 10. mesterfokozat MSc testnevelés szakos tanár
pedagógus 11. főiskola lelkész
szakoktató 1. középfokú iskolai végzettség cukrász, mestercukrász
pedagógus 12. főiskola matematika-fizika szakos tanár
igazgató mesterfokozat MA inkluzív nevelés okleveles tanára, tanügyigazgatási szakértő, művészeti menedzser, könnyűipari mérnök, műszaki oktató, szakvizsgázott pedagógus, oktatási vezető
pedagógus 13. főiskola teológia szakos tanár
pedagógus 14. főiskola vendéglátóipari üzemgazdász
szakoktató 2. főiskola vendéglátóipari üzemgazdász
pedagógus 15. főiskola általános iskolai tanító, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár)
pedagógus 16. egyetem fizika-földrajz szakos tanár
pedagógus 17. alapfokozat BA élelmiszertechnológus mérnök
pedagógus 18. egyetem közgazdász
pedagógus 19. egyetem angol szakos középiskolai tanár
pedagógus 20. főiskola matematika szakos tanár
gyógypedagógus 1. főiskola gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár
iskolapszichológus egyetem okleveles pszichológus
pedagógus 21. főiskola jogi szakokleveles közgazdász, cukrász
pedagógus 22. mesterfokozat MA biológia-környezettan szakos tanár
pedagógus 23. egyetem testnevelés szakos tanár
pedagógus 24. főiskola műszaki szakoktató, közoktatás vezető
pedagógus 25. főiskola közgazdász idegenforgalmi és szálloda szakon
pedagógus 26. egyetem matematika szakos tanár, matematika-földrajz szakos tanár
szakoktató 3. középfokú iskolai végzettség szakács, mesterszakács
gyógypedagógus 2. főiskola általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, közoktatás vezető, drámapedagógus, szociális szakigazgatás-szervező

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak

Munkakör

Végzettség


iskolatitkár

geográfus

1 fő

rendszergazda

számítástechnikai szoftver üzemeltető

1 fő

laboráns

képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus

1 fő

műszaki vezető

szakközépiskolai érettségi, erősáramú villanyszerelő, hegesztő

1 fő

könyvtáros

főiskola

1 fő

Az intézmény nyitvatartása

 

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 1930 óráig tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók.

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra és 1930 óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 40 perc, az óraközi szünetek hossza 10 ill. 20 perc. Az étkezésre biztosított hosszabb szünet ideje: 13:00 – 13:20 óra között

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben a vezetői, irodai ügyeletet hetente, a munkarendben meghatározott napokon 900-1200 óra között kell megszervezni.

 

 

CSENGETÉSI REND

1. óra

08:00 - 08:40

2. óra

09:00 - 09:40

3. óra

09:50 - 10:30

4. óra

10:40 - 11:20

5. óra

11:30 - 12:10

6. óra

12:20 - 13:00

7. óra

13:20 - 14:00

8. óra

14:10 - 14:50

9. óra

15:00 - 15:40

10. óra

15:50 - 16:30

11. óra

16:40 - 17:20

12. óra

17:30 - 18:10

 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

1. A tanév rendje

A tanév első napja: 2017. szeptember 01.

A tanév első félévének utolsó napja: 2018. január 26.

A tanév utolsó napja a végzős tanulók részére: 2018. május 03.

A tanév utolsó napja részszakképesítésben tanuló végzős tanulók részére: 2018. június 01.

A tanév utolsó napja: 2018. június 15.

2. Szünetek

Őszi szünet 2017.10.30. - 11.03.

Téli szünet 2017.12.27. - 2018.01.02.

Tavaszi szünet 2018.03.29. - 04.03.

Nyári szünet 2018.06.16. - 08.31.

3. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása

Tematikus napok 4 2017.12.20-21., 2018.06.01.

Hazafias nevelés napja 1 2018.03.10.

Sportnap, Egészségtudatos nap 1 2018.02.09.

Ballagás 2018.05.04.

4. Programok, események, megemlékezések

Tanévnyitó ünnepség 2017. szeptember 01. 09:00 óra

Megemlékezés: Aradi vértanúk emléknapja 2017. október 06.

Ünnepség: október 23. 2017. október 24.

A Reformáció napja: október 30. 2017. október 27.

Szalagavató ünnepség 2017. december 02.
(Csili Művelődési Központ, 1201 Budapest, Nagy Győry István utca 4-6)

Nyílt napok: 2017. november 15-16.

Mikulás ünnepség (osztályszintű) 2017. december 06.

Baptista Pedagógus Kupa Futball Verseny 2017. november 26.

Hálaadás 2017. december 22.

Karácsonyi ünnepség 2017. december 22.

Megemlékezés: A holokauszt nemzetközi emléknapja 2018. január 25.

Farsang 2018. február 09.

Megemlékezés: A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 2018. február 23.

Ünnepség: március 15. 2018. március 14.

Megemlékezés a költészet napja alkalmából 2018. április 11.

A holokauszt áldozatainak emléknapja 2018. április 14.

A föld napja 2018. április 20.

Sportnap 2018. február 09.

Ballagás 2018. május 04.

Megemlékezés: A Nemzeti Összetartozás Napja 2018. június 02.

Tanévzáró ünnepség 2018. június 27.

A Nándorfehérvári Diadal Napja 2018. július 22.

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Jelenleg nincs elérhető adat.

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

2016/2017-es tanév nappali rendszerű oktatás

2016. 10. 01. létszám

348 fő

Új beiratkozó a tanév során

18 fő

Összesen:

366 fő

ebből a tanév során tanulói jogviszonya megszűnt:

36 fő

2017. 06. 15-én a tanévet befejezte

329 fő

ebből

Sikeres szakmai vizsgát tett

27 fő

Sikeres érettségi vizsgát tett

13 fő

Eredményes javítóvizsgát tett

18 fő

A 2016-2017-es tanévben évfolyamismétlő

5 fő

Nem lépett tovább

6 fő

ebből

eredménytelen javítóvizsgát tett

4 fő

a tanulmányi követelményeket nem teljesítette

2 fő

2017/2018-as tanév esti gimnázium - felnőttoktatás

2016. 10. 01. létszám

30 fő

Új beiratkozó a tanév során

1 fő

Összesen:

31 fő

ebből a tanév során tanulói jogviszonya megszűnt:

5 fő

2017. 06. 15-én a tanévet befejezte

26 fő


Sikeres érettségi vizsgát tett

-

Eredményes javítóvizsgát tett

3 fő

A 2017-2018-as tanévben évfolyamismétlő

-

Nem lépett tovább

10 fő

ebből

eredménytelen javítóvizsgát tett

-

a tanulmányi követelményeket nem teljesítette

10 fő


A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Szakkörök igénybevételének lehetősége

Az intézményben a tanulók igényei szerint biztosítunk lehetőséget szakkörök alakítására (irodalmi szakkör, dráma szakkör, tánc szakkör, filmklub).

Mindennapos testedzés lehetősége

Iskolánkban a mindennapos testedzés biztosítása érdekében az alábbi időpontokban tartunk sportköri foglalkozásokat:

Páros hét: hétfő, kedd, csütörtök, péntek délután

Páratlan hét: kedd, szerda, csütörtök, péntek délután

A részvétel minden tanuló számára térítésmentes.

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Elérhető itt

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Elérhető itt

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

2017. október 01.

9/A 31
9/B 33
9/C 28
10/A 13
10/B 27
11/A 14
11/B 30
12/C-Sz 10
9/D 37
10/D 22
11/D 17
12/D 14
9/E 20
9/F 13
9/G 11
10/F 11
10/G 7
11/Sz-V 20
11/G/F 17

 

Közzétételi lista